Opleidingen programma 2024

Beroepsduiker worden! Neem deel aan de Voorlichtingsmiddag. Zie homepage. 

 

 

Code

Data opleiding en aansluitend certificering

Locatie

 

Volledige Opleiding Duikmedisch Begeleider B2
B2 - opleiding 6 dagen en aansluitend 1 dag examens

 

DMBB2 0224   29 April - 6 Mei 2024

Pijnacker

  DMBB2 0324

2 - 10 September 2024

Pijnacker

 

 

Herhalingsopleiding Duikmedisch Begeleider B1 of B2 
B2 - opleiding 2 dagen, aansluitend 1 dag examens

  NHBB2 0424 8 - 10 April 2024 Pijnacker
  NHBB2 0524 13 - 15 Mei 2024 Pijnacker
 

NHBB2 0624

10 - 12 Juni 2024 Pijnacker
 

NHBB2 0824

16 - 18 September 2024 Pijnacker
  NHBB2 0924 7 - 9 Oktober 2024 Pijnacker
 

NHBB2 1024

4 - 6 November 2024 Pijnacker
 

NHBB2 1124

9 - 11 December 2024 Pijnacker

 
Duikploegleideropleiding
4 dagen theorie, 1 dag praktijk aansluitend +
1 dag examen (theorie en praktijk)

DPL 0124 16 - 25 April 2024 Pijnacker/Waalhaven  
DPL 0224

 

12 - 18 November 2024

Theorie en Praktijkexamen zijn aangevraagd om aansluitend te verzorgen !

Pijnacker/ Waalhaven
 

 

 

 

 
Beroepsduiker    www.nyd.no       

Meld je aan voor de voorlichting  post@nokwoo.nl

 

         
Verdiepingsopl Duikerarts    10 Oktober 2024   Delft  

NOK Praktijktoets tbv Hercertifcatie

Cursuscode

NOK Praktijktoets Hercertificatie

Duikers: Door een wetswijziging - inwerkingtreding geharmoniseerd schema dienen de duikers vanaf 1 oktober 2018 een  proeve van bekwaamheid (= praktijkexamen) te ondergaan dat wordt afgenomen door de certificerende instelling zelf. Voor meer details verwijzen wij u naar het schema en certificerende instellingen.    

Echter indien u het certificaat Duikarbeid hebt laten verlopen kunt u ons verzoeken om de praktijkproef voor u te faciliteren. Afhankelijk van het aantal deelnemers, dient u rekening te houden met kosten ad € 350,00 per persoon excl. kosten van de CI 

Duikploegleiders: voor duikploegleiders blijft het schema van 2012 van toepassing en kan de duikploegleider zijn praktijkproef laten afnemen door een door CI getrainde duikploegleider die de duik vooraf aankondigt op de duiklocatie. Lukt dit niet dan kunt u ons ook benaderen.   

Data

Ntb bij W Smit Waalhaven te Rotterdam

stuur een berichtje aan post@nokwoo.nl voor de volgende datum

Locatie 

Kan op verzoek van Duikbedrijf of ism deelnemers gepland 

Nadere informatie kan in per email worden toegezonden

 

 

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.