Aanmeldingsformulier Opleidingen

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Geboortegegevens:
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ondergetekende meldt zich aan voor de opleiding:
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Certificering:
Geef toestemming aan NOK om bij NDC CI de certificering aan te vragen. Ik realiseer mij dat NDC CI een apart formulier zal laten toezenden om in te vullen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Rekening zenden aan:
invullen indien afwijkend van bovengenoemd privé-adres.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Heeft kennis genomen van - en gaat akkoord met - de inhoud van de ten deze {modal article=Betalingsvoorwaarden Stichting NOK}geldende voorwaarden{/modal}, welke als hier woordelijk herhaald en ingelast worden be­schouwd.
Ongeldige invoer
Heeft kennis genomen van de entree-criteria voor deelname aan het relevante certificeringsproces.
Ongeldige invoer
Wil graag op de hoogte gehouden worden van opleidingen, informatie over (duik)veiligheid en (duik)wetgeving:
Ongeldige invoer

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.