De Stichting Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk: kortweg de Stichting NOK, behartigt het belang van de civiele sector Werken onder overdruk en huisvest onder andere het College van Deskundigen Civiele Sector Werken onder Overdruk  (Duikarbeid, Caissonarbeid en Hyperbare Geneeskunde).

Daarnaast verzorgt Stichting NOK, de werving en selectie van duikpersoneel, verzorgt zelf opleidingen en/of fungeert als loket voor opleidingen verzorgd door derden, bijv. de Defensie Duikschool.

Voor de werving en selectie van het duikpersoneel heeft de brancheorganisatie NADO (www.nado.nu) destijds verzocht met enige regelmaat een Informatiebijeenkomsten te verzorgen. Ca 1x per zes weken wordt een Voorlichting voor geïnteresseerden georganiseerd. Daarbij ligt de nadruk op informatie over "Hoe word ik Beroepsduiker", de Nederlandse wet- en regelgeving en dan met name het door overheid opgelegde certificatiestelsel, waar werkt de beroepsduiker, hoe kom ik in contact met duikbedrijven, etc.

Omdat in Nederland weinig tot geen opleidingsplaatsen duikarbeid (modules A1 t.e.m. B4 in één aansluitende opleiding) meer beschikbaar zijn heeft de Brancheorganisatie NADO destijds een studie verricht en een buitenlandse duikschool bereid gevonden naast haar reguliere duikopleidingen ook duikopleidingen te verzorgen met een zogenaamde Dutch package, dit houdt in dat deze school 2 weken typische Nederlandse zaken doceert, maar ook studenten die problemen hebben met de taal bijlessen laat geven door een Nederlandse instructeur. De Noorse school nodigt de civiele Nederlandse certificerende instelling, de NDC CI, uit om voor deze studenten  de examens,  theorie en praktijk, in Noorwegen af te nemen. Kiest u een andere certificererende instelling houd er dan rekening mee dat u dat zelf moet regelen. 

Momenteel biedt de Noorse Duikschool NYD www.nyd.org duikopleidingen met een Dutch package aan. Voor de Dutch package nodigt de Noorse school een NL senior instructeur uit om de NL lessen te verzorgen. NOK levert haar cursusdictaat. 

De Vereniging NADO, werkgevers en werknemers hebben bestuurszetels in Stichting NOK. De Vereniging NADO omvat 85% van de Nederlandse Sector Beroepsduiken. Conform statuten en huishoudelijk reglementen is de NADO nauw betrokken bij de voordracht van vertegenwoordigers in diverse stichtingen die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan door de overheid opgelegd hierarchie in de sector werken onder overdruk. 

De Stichting huisvest het statutair orgaan College van Deskundigen Civiele Sector (CvD CS).  www.cvdcsnokwoo.nl   Dit statutair orgaan heeft een eigen voorzitter, die zitting heeft in het Centraal College van Deskundigen van de Beheerstichting SWOD. SWOD gaat over criteria/eindtoetsen van de beroepsbeoefenaren (duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts). Dit is wettelijk opgelegd conform het certificatiestelsel. Op vrijwillige basis is de Arbocatalogus Werken onder Overdruk ook onder SWOD gehuisvest. SWOD is derhalve het orgaan tussen de sector en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In CvD CS zijn alle betrokkenen uit de sector gevraagd vertegenwoordigers beschikbaar te stellen, die namens hun achterban het vertrouwen hebben en bij overdracht van kennis voor arbeidsomstandighedenwetgeving hun achterban raadplegen. 

 

De personele ondersteuning van Stichting NOK wordt verzorgd door ASK Dienstencentrum BV

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.