Algemeen
De Nederlandse associatie van duikondernemingen - NADO - is een organisatie van werkgevers in de duikindustrie die in 1984 werd opgericht. Begonnen als stichting, opereert de NADO sinds 1990 als vereniging.

Bij de NADO zijn een 23-tal Nederlandse duikbedrijven aangesloten, die actief zijn in de offshore (olie & gaswinning), windmolenparken op zee de civiele waterbouw, haven, scheepvaart en in de berging´ en een 7-tal bedrijven die als nevenactiviteit duiken hebben dan wel toeleverancier van de duikindustrie zijn.

Directe aanleiding destijds (jaren 70 vorige eeuw) tot de oprichting van de NADO was het ontbreken van regelgeving voor het duiken. Dit leidde tot kwaliteitsverschillen, bood ruim spel aan malafide bedrijven met ondeugdelijke en onveilige werkmethoden, en leidde tot een achterstand op de internationale markt.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel belangenbehartiging van de duikbe­drijven en daaraan verwante bedrijven in Nederland. Deze doelstelling wordt nagestreefd door:

  • het zijn van een centraal punt voor het belanghebbende Nederlandse bedrijfsleven;
  • het samenwerken met andere groeperingen op aanverwant gebied en het optreden als vertegenwoordiger van het Nederlandse duikbedrijfsleven in contacten met overheid en wetenschappelijke instellingen, teneinde het in Nederland aanwezige potentieel op het gebied van onderwater- en duikwerkzaamheden zo effectief mogelijk te benutten;
  • het stimuleren van plannen en aangeven van nieuwe mogelijkheden, welke voor het desbetreffende Nederlandse bedrijfsleven van economisch belang kunnen zijn;
  • bij te dragen tot een weloverwogen Nederlands standpunt in internationale aangelegenheden.
  • het onderhandelen over en afsluiten van (collectieve) overeenkomsten met organisaties van werknemers, opdrachtgevers, en andere voor de leden van belang zijnde organisaties;
  • het opstellen, up-to-date en maximaal profijtelijk houden van algemene voorwaarden voor het uitvoeren van (duik)werk(en);

De NADO stimuleert haar leden te streven naar grotere veiligheid en meer kwaliteit. De NADO-leden hebben zich hieraan geconformeerd door het ondertekenen van een beleidsverklaring. De leden van de NADO stellen werknemers beschikbaar voor het overdragen van hun expertise tbv Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Ruim 95% van de leden zijn NEN ISO- en VCA-gecertificeerd.
http://www.nado.nu

NADO website

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.