www.werkenonderoverdruk.nl
Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD -

www.ndcci.nl
Civiele Certificerende Instelling: Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

Overheid

www.rijksoverheid.nl/ministeries
de website van de Rijksoverheid

www.sodm.nl
de website van Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie van Economische Zaken

www.overheid.nl
Alle websites van de Nederlandse Overheid

www.postbus51.nl
De website van Postbus 51

www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

www.fnv.nl
Compleet Arboregelgevingboek 2003 online

www.inspectieszw.nl
Website van Inspectie SZW 

www.wetboek-online.nl

 

Overig

www.demijnen.nl/sjablonen/demijnen/index.asp?subsite=6
DeMijnen.nl, webplein over mijnbouw

www.europa-nu.nl
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

www.nlog.nl
Netherlands oil and gas portal 

www.tno.nl
TNO Bouw en Ondergrond

www.verkeerenwaterstaat.nl
Scheepvaartinspectie Ministerie van Verkeer en Waterstaat

www.rivm.nl
Onderzoek in dienst van mens en milieu

www.iro.nl
Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry

www.nogepa.nl
Netherlands Oil and Gas Exploration and Gas Producation Association (Nogepa)

www.cob.nl
Nederlands Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik

Buitenland

CLICK HERE TO SEE DIVING REGULATIONS OF DIFFERENT COUNTRIES

(duik) wetgeving Buitenland - Europa
Zie www.rvo.nl geef in zoekopdracht het land van uw keuze

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm

Wetgeving offshore
zie www.edtc.org document6, Offshore Diving Regulations: Different countries

Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
http://osha.europa.eu/nl/

Belgische (duik)wetgeving:
www.werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=603

Duitse (duik)wetgeving
www.bgetf.de
https://www.arbeitssicherheit.de/suchergebnis.html?query=taucher
http://www.bgbau-medien.de/html/pdf/bgv_c23.pdf

Engelse (duik)wetgeving
www.opsi.gov.uk/SI/si1997/19972776.htm
www.hse.gov.uk
www.hse.gov.uk/diving/information.htm
www.hse.gov.uk/diving/acop.htm 

Polen
Divers with Dutch, IMCA or other certificates needs to pass exams for polish certificates at Diving Qualification Board by Maritime Office.

Internationale regelgeving

www.imca-int.com/divisions/diving/publications/014.html
IMCA International Code of Practice

www.ospar.org
The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

www.icrard.org
International Petroleum Research and Development

www.irfoffshoresafety.com
International Regulators Forum for the Oil & Gas Industry

www.lbeg.niedersachsen.de
Landesamt

www.adc-uk.info
The Association of Diving Contractors UK

www.olf.no/?lang=en_GB
Oljeindustriens Landsforening - the Norwegian Oil Industry Association

www.oilandgasuk.co.uk
(formerly United Kingdom Offshore Operators Association - UKOOA)

www.offshore-technology.com
Offshore Technology Committee

www.longstreath.com
The commercial Diving Directory

Intergovernmental organisations

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
ILO - International Labour Organization

www.imo.org/
IMO - International Maritime Organization

www.imli.org/
IMO International Maritime Law Institute

Australia

https://adas.org.au/
The Australian Diver Accreditation Scheme (ADAS

www.nopsa.gov.au
National Offshore Petroleum Safety Authority

www.industry.gov.au
Department of Industry, Tourism & Resources

www.industry.gov.au/Pages/default.aspx
Maritime Safety Authority

Canada

www.divercertification.com
Diver Certification Board of Canada

www.tsb.gc.ca
Transportation Safety Board

China

www.mardep.gov.hk
Hong Kong Marine Department

Denemarken

www.dma.dk
Danish Maritime Authority

www.ens.dk
Danish Energy Agency

www.mim.dk
Ministry of Environment & Energy

New Zealand

www.taic.org.nz
Transport Accident Investigation Commission

Norway

www.npd.no
Norwegian Petroleum Directorate

www.psa.no
Petroleum Safety Authority Norway

www.sjofartsdir.no/no
Norwegian Maritime Directorate

Noorse standards
www.standard.no

www.lovdata.no

United Kingdom

www.hse.gov.uk
Health and Safety Executive

www.dft.gov.uk
Department of Transport

https://www.gov.uk/government/organisations/marine-accident-investigation-branch
Marine Accident Investigation Agency

www.mcga.gov.uk/c4mca/mcga07-home
Maritime & Coastguard Agency

www.environment-agency.gov.uk
Environment Agency

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-trade-and-industry
Department of Trade & Industry

United States of America

www.doi.gov
Department of the interior

www.dol.gov
Department of Labor

www.osha.gov
Occupational Safety & Health Administration

Veiligheid

www.vca.nl
www.hse.gov.uk/offshore/notices/sn_index.htm
www.veiligheidskunde.nl
www.arboportaal.nl
https://www.imca-int.com/alerts/safety-flash/ 
http://www.hse.gov.uk/pubns/diveindx.htm

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.