Juli 2022: Wederzijdse erkenning Duikmedische keuring uit 2007 met Verenigd Koninkrijk hersteld.!

In 2007 heeft de sector in samenwerking met Staatstoezicht op de Mijnen en memorandum van wederzijdse erkenning duikmedische keuringen met Engeland getekend.

In 2009 zijn de wettelijke artikelen die een dergelijke afspraak mogelijk maakten door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de wetgeving geschreven. Sindsdien is de sector continue in overleg met SZW om deze wettekst te herhalen.

Sinds 2016 is er duidelijkheid. Artikel 15 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties is van toepassing. Dat betekent dat een Engelse duiker met een geldige en erkende duikmedische keuring uit zijn land van herkomst, Engeland, in Nederland mag duiken (mits hij uiteraard ook over de Nederlandse vakbekwaamheidscertificaten beschikt). Dit geldt bijv. ook voor de Italiaanse duiker die over zijn Italiaanse duikmedische keuring beschikt, mits de gelijkwaardigheid is aangetoond. (hier ligt een taak voor de werkgever en zijn duikerarts). De Nederlandse duiker echter moet een duikmedische keuring ondergaan in Nederland bij een erkende duikerarts. 

Echter sinds de Brexit gold dit EU-artikel niet meer voor Engelse duikers. 

Echter door intensieve lobby vanuit de civiele sector is de afspraak met Verenigd Koninkrijk hersteld. 

Zie formeel bericht van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD - 

Dit houdt in 

  • dat Engelse duikers met een door een HSE erkende duikerarts afgegeven duikmedische goedkeuring zowel in Engeland als in Nederland kunnen werken; en
  • Nederlandse duikers met een door een Nederlandse erkende gecertificeerde duikerarts afgegeven duikmedische goedkeuring zowel in Nederland als in Engeland kunnen werken.

See www.hse.gov.uk/diving/medicalpractitioners.pdf

Netherlands class of Medical Practitioner
Diving Doctors approved under Netherlands Working Conditions Decree dated 1 January 2003, Section 5, Article 6.14b – Diving Doctors.

Note: The medical certificate issued under Netherlands Working Conditions Decree dated 1 January 2003, Section 5, Article 6.14a – Occupational Health Examinations – is automatically recognised as a certificate of medical fitness to dive under the Diving at Work Regulations 1997. 

HSE accepteert het NL duikcertificaat

Zie Nederlandse wetgeving  Artikel 1.9a Arbeidsomstandighedenregeling  lid e

Onderdeel e is dus nieuw (2016). Het is wenselijk dat indien aan Nederlandse beroepsbeoefenaren, dat wil zeggen aan eigen onderdanen, de eis wordt gesteld dat zij een medische verklaring moeten overleggen, een dergelijke eis ook gesteld kan worden aan migrerende beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 4a van de wet en dienstverrichters als bedoeld in artikel 21 van de wet. Dat geldt bijvoorbeeld op grond van artikel 6.14a van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor duikers. 

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.