Duikmedische keuringen

Verplichte duikmedische keuring zie Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit

Iedereen die werkzaamheden onder overdruk verricht dien arbeidsgezondheidskundig onderzocht te zijn gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken onder overdruk met zich meebrengt. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek dient te worden verricht door een gecertificeerde duikerarts.

Artikel 6.14 A beschrijft de verplichting van de jaarlijkse duikmedische keuring en 6.14 B gaat over de duikerarts.

De duikmedische keuring wordt verricht door een gecertificeerde duikerarts.

• De duikerarts A is bevoegd tot de jaarlijkse duikmedische herkeuring;
• De duikerarts B is bevoegd tot de duikmedische inkeuring (initiële keuring ook wel entreekeuring genoemd en uiteraard de jaarlijkse herkeuring).

Een duikmedische goedkeuring wordt afgegeven voor een jaar.
De herkeuring dient voor het verlopen van de geldigheidsduur plaats te vinden door een duikerarts A of B. Is de beroepsbeoefenaar één dag te laat dan moet de beroepsbeoefenaar zich laten keuren door een duikerarts B.

De keuring dient ook plaats te vinden door een duikerarts B na een ernstige ziekte en/of duikverbod.

Waar kan de beroepsbeoefenaar een gecertificeerde duikerarts vinden. Zie de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk 

Medische backup
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht duikbedrijven (en caissonbedrijven) een duikerarts oproepbaar te hebben. zie Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

2. De in het eerste lid, onder c, bedoelde persoon kan terstond in contact treden met een arts als bedoeld in Artikel 6.14a Arbeidsomstandighedenbesluit derde lid.

Bij het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine is veel kennis aanwezig over de behandeling van duikongevallen. Ook is men daar op de hoogte over  evt beschikbaarheid van behandelfaciliteiten zoals een decompressietank bij een van de leden van de Nederlandse Vereniging van Hyperbare Geneeskunde www.NVvHG.nl  Echter het advies luidt voor de professionele duiksector om altijd eerst contact op te nemen met uw eigen gecontracteerde duikerarts.   

Duikmedisch Centrum KM
telefoon : 0223 653076
spoed buiten kantooruren : 0223 658220

Voor het telefonisch spreekuur (tel. 0223 653076) kunt u op maandag tot en met donderdag bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.


Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg