Hier kunt u het meest recente Cursusboek ten behoeve van de (Herhalings)opleiding Duikmedische Begeleiding downloaden.

NOK Uitreikstuk Duikmedisch Begeleider B2 2024

Oefenopgave Natuurkunde 2020

Uitreikstuk Natuurkunde en duikplanning 2024

2020: Dit cursusboek / naslagwerk is intellect eigendom van Stichting NOK. En wordt gebruikt voor Opleidingen verzorgd door Stichting NOK. 
Dit mag niet zonder meer door derden gebruikt worden als lesmateriaal.
U dient hiervoor toestemming te vragen bij Stichting NOK. 

Zie ook adviezen op de website van SWOD  www.werkenonderoverdruk.nl

SWOD Nieuwsflash 2021/773

De SWOD projectgroep Duikmedische Zaken neemt adviezen over van het DMC, de zgn bekendmakingen.  Deze adviezen kunt u vinden op de website van SWOD.
De adviezen inzake "Duiken na Covid" zijn geheel in lijn met het recent door DMAC gepubliceerde statement dat regelmatig wordt geactualiseerd. 

Voor de door SWOD Projectgroep Duikmedische Zaken geaccepteerde documenten verwijzen wij u naar de website van SWOD

Voor de presentaties van de NOK Verdiepingsopleiding ga naar deze pagina

Voor onze leesmap ga naar deze pagina

disclaimer: in deze map treft u diverse artikelen en documenten aan. De documenten zijn gevonden op internet. De inhoud  van die documenten zijn  niet opgesteld door en/of in opdracht van NOK. Check altijd bij de formele opsteller of de inhoud nog actueel is. 

Interessante wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage namens de Sector Werken onder Overdruk (een donatie in 2010 van de Stichting NDC, de destijds officiële belangenbehartiger van de sector beroepsduiken.

Wilt u meer informatie en/of uw aanmelden neem dan contact op met Stichting NOK post@nokwoo.nl

Links naar belangrijke documenten interessant voor duikerartsen.

Inhoud EHBO koffer

www.ArbocatalogusWoO.nl 

 • DMAC publicatie 15
 • DMAC publicatie 28
 • Scriptie "Het ontstaan en behandeling van duikerziekten"
  Dit bachelorwerkstuk heeft als titel ‘Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten’. Het is geschreven in het kader van het blok ‘FA-380 Bachelorwerkstuk’ in het derde jaar van mijn bachelorstudie farmacie aan de Universiteit van Utrecht.

  Door mijn achtergrond als sportduiker ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de ziekten die veroorzaakt kunnen worden door het duiken. De keuze voor het onderwerp van mijn bachelorwerkstuk was hierdoor snel gemaakt: duikerziekten.

  Deze scriptie is het eerste grote literatuuronderzoek van mijn bachelor dat alleen uitgevoerd moest worden. Het was een andere ervaring dan het schrijven van een verslag met medestudenten.
  Relevante informatie zoeken kostte erg veel tijd: de bibliotheek van de universiteit had geen boeken over duikgeneeskunde en slechts enkele artikelen over dit onderwerp waren via Pubmed te vinden. In het Duikmedisch Centrum in Den Helder was echter wel veel literatuur beschikbaar, waar ik gebruik van heb kunnen maken. Ook heb ik mede dankzij het contact met begeleider R.A. van Hulst mee kunnen lopen bij de cursus tot Duikerarts A, wat mij basisinformatie heeft gegeven voor mijn scriptie.
  Na ingelezen te zijn over het onderwerp begon het schrijven. In het begin was dit lastig, maar na stimulerende gesprekken met mijn begeleider ging het beter. Het tussendoor volgen van cursussen aan de universiteit heeft het schrijven echter vertraagd, omdat het de continuïteit ervan onderbrak.
  Het schrijven van deze scriptie heeft me veel geleerd. Zo is het belangrijk om van tevoren te weten wat je wilt schrijven, zodat de hoofdvraag centraal blijft staan. Ook bij het sportduiken heeft het schrijven van dit bachelorwerkstuk mij veel geleerd. Ik zal bij een duikongeval beter de verschillende ziekten herkennen, weten hoe er gehandeld moet worden en welke medicatie eventueel toegepast kan worden.

  Bij het schrijven van deze scriptie ben ik begeleid door Dr. R.A. van Hulst, Hoofd Duikmedisch Centrum, en Dr. M. Slijper, werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Ik wil hen dan ook graag bedanken voor de begeleiding en de nuttige kritieken op dit bachelorwerkstuk.

  Dit bachelorwerkstuk werd afgerond op: 24 juli 2007

  Lisa Kienhorst

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.