Beroepsduiker worden

De Stichting Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk, kortweg Stichting NOK, behartigt het belang van de civiele sector werken onder overdruk. NOK beheert het Kenniscentrum Civiele Sector Werken onder Overdruk. Door waarborging van continuïteit draagt NOK bij tot verbetering van de Veiligheid en Kwaliteit van de Nederlandse duikindustrie, wat een continue proces is.  

In het kader van die belangenbehartiging verzorgt NOK de werving en selectie van duikpersoneel op verzoek van de duikbedrijven aangesloten bij de NADO www.nado.nu . Daarnaast geeft NOK zelf opleidingen en/of fungeert als loket voor opleidingen verzorgd door derden, bijv. de Defensie Duikschool.

Omdat in Nederland weinig tot geen opleidingsplaatsen duikarbeid (modules A1 t.e.m. B4 in één aansluitende opleiding) meer beschikbaar zijn, heeft de Brancheorganisatie NADO een studie verricht en een buitenlandse duikschool bereid gevonden naast haar reguliere opleidingen ook opleidingen te verzorgen met een zgn Dutch package, dit houdt in dat deze school een Nederlandse instructeur vraagt om 2x 2 weken de typische Nederlandse zaken te onderwijzen, maar ook studenten die problemen hebben met de taal bijlessen te geven. De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven. Een bijkomstig voordeel is is dat de kandidaten volledig Engels spreken in hun vaktaal. Dat komt goed uit want de voertaal is tegenwoordig voornamelijk Engels in de civiele duiksector. NOK stelt haar cursusmateriaal beschikbaar. Bij voldoende kandidaten (min 6) wordt de Nederlandse certificerende instelling uitgenodigd om de Nederlandse examens theorie en praktijk op de Noorse duikschool af te nemen.

De Noorse Duikschool NYD www.nyd.no biedt een opleiding met Dutch Package aan. Tijdens de informatiemiddagen worden toekomstige duikers op de hoogte gebracht van het traject om beroepsduiker te worden, het stelsel van certificatie en accreditatie, de arbeidsmarkt en de diverse opleidingsmogelijkheden en uiteraard wat dit product van de Noorse Opleiding exact inhoudt.

Voordat een opleiding in Noorwegen start worden de Nederlandse deelnemers uitgenodigd voor een kennismaking met elkaar om afspraken te maken over gezamenlijk reizen, studeren etc. 

 

Beroepsduiker worden

Het beroep Duiker
Op het eerste gehoor klink het vreemd, maar: voor een beroepsduiker komt het duiken op de tweede plaats. Een beroepsduiker werkt onder water, daar wordt hij voor betaald. Het duiken is eigenlijk alleen maar een manier om op de werkplek te komen. Dat duiken moet natuurlijk goed en veilig gebeuren, maar het gaat om het werk, er moet een karwei gedaan worden.

Waar werkt een duiker
De vijf voornaamste werkterreinen voor de beroepsduiker zijn:

  • de Offshore: werk in de olie & gaswinning, meestal op zee
  • Windmolenparken 
  • de Berging: het bergen van scheepswrakken en installaties
  • de Civiele onderwaterbouw: aanleg en onderhoud van tunnels, sluizen, stuwen, kademuren, etc.
  • de Scheepvaart: reparatie en onderhoud aan schepen.

maar ook duikbedrijven die gespecialiseerd zijn in opsporing van explosieven, dierverzorger die één keer in de week reinigingswerkzaamheden in het aquarium heeft en/of autoberger, die voor zijn werk incidenteel duikt, valt onder de noemer beroepsduiker.

Kijk eens op de website van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk www.ArbocatalogusWoO.nl 

of op de website van de brancheorganisatie NADO, www.nado.nu

Wat voor werk doet een duiker
Een duiker doet hetzelfde als de vakman boven water: betonstorten, snijbranden, lassen, lijmen, schilderen, schoonmaken van metaaloppervlakken, stroppen aanbrengen, lasten bevestigen, enz. Daarom is de vooropleidingseis zo belangrijk: een nautische of technische opleiding VMBO (voorheen LTS) of MBO niveau met de nadruk op handvaardigheid.

Over (beroeps)duiken

Bij het beroepsduiken worden heel andere technieken gebruikt dan bij het sportduiken.
De beroepsduiker levert een grote inspanning onder water, hij duikt dieper (soms wel tot 450 meter!), en gebruikt mede daarom meestal geen SCUBA (Self Contained Breathing Apparatus) maar luchtvoorziening vanaf de oppervlakte, waarbij de lucht via een slang (de zgn umbilical) naar de duiker toegevoerd. De Surface Supplied Equipment, de SSE duiker. Dit stelt zware eisen aan het lichaam. Voeg daarbij de onregelmatige werktijden, en het zal duidelijk zijn dat een beroepsduiker een uitzonderlijk goede conditie moet hebben. Een jaarlijkse medische keuring, verricht door een gespecialiseerde arts, is dan ook verplicht. Daarom ook moeten kandidaten voor de duikeropleiding eerst een duikmedische inkeuring ondergaan. Daarnaast adviseren wij de kandidaten een Natte Selectiedag (natte duikproeven) te volgen. Hieruit volgt een advies of men wel of niet opleidbaar is.
Hoeveel aanleg men ook heeft voor het beroep: zonder de bijbehorende uitstekende conditie kan men in dit beroep niet werken.

Arbeidsmarkt

In Nederland zijn zo'n 35 duikbedrijven*) actief, die in totaal aan ongeveer 550 beroepsbeoefenaren werk bieden. Een deel van dat werk is seizoensgebonden: het offshore seizoen loopt van maart tot september. Daarom werken veel bedrijven met een kleine ploeg vaste mensen, aangevuld met zzp’ers (zelfstandige zonder personeel). Buiten het seizoen is men aangewezen op de civiele onderwaterbouw en op de internationale markt. Momenteel is het meeste werk te vinden in de civiele onderwaterbouw. Dit werk gaat het hele jaar door, en hier zijn ook de meeste vaste banen te vinden.

De duikwereld is een internationale wereld: Nederlandse bergingsbedrijven werken wereldwijd, de offshore industrie wordt beheerst door internationale oliemaatschappijen; en ook in de civiele onderwaterbouw werken Nederlandse bedrijven wereldwijd. Omgekeerd werken er buitenlandse duikbedrijven in Nederland, en werken buitenlandse duikers voor Nederlandse bedrijven. Vaak is de voertaal hierbij Engels. Veel vaktermen zijn zo uit het Engels overgenomen. Engels in het vakkenpakket wordt dan ook aangeraden.

*) niet meegerekend zijn hierin de dierentuinen, autobergers etc. We bedoelen hier duikbedrijven.

Informatie over de duikopleidingen, de Opleiding Duikarbeid

Er zijn acht wettelijk verplichte certificaten beroepsduiken: Opleidingen kunnen ook modulair worden aangeboden.

Duikarbeid Categorie A1
Duiken met SCUBA tot 9 meter (Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Bevoegdheid: Voor lichte werkzaamheden in zwembaden, aquariums in dierentuinen, etc. tot 9 meter.

Duikarbeid Categorie A2
Duiken met SCUBA tot 15 meter (Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Bevoegdheid: In het kader van openbare orde en veiligheid. (Brandweer)
Toelatingseis A1

Duikarbeid Categorie A3
Bevoegdheid: Duiken met SCUBA tot 30 meter (Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Voor lichte werkzaamheden in het binnenwater (inshore) tot 30 meter.
Toelatingseis A2

Duikarbeid Categorie B1
Bevoegdheid: Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte (Surface Supply-equipment) in het binnenwater tot 15 meter. (Brandweer)
Toelatingseis A2 of A3.

Duikarbeid Categorie B2
Bevoegdheid: Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte (Surface Supply-equipment) in binnenwater tot 30 meter.
Toelatingseis: A3 en B1

Duikarbeid Categorie B3
Bevoegdheid: Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte (Surface Supply-equipment). Voor alle werkzaamheden in het binnenwater en op zee tot 50 meter.
Toelatingseis: B2

Duikarbeid Categorie B4
Bevoegdheid: Duiken met luchtvoorziening van de oppervlakte (Surface Supply-equipment) inclusief wetbellmodule. Voor alle werkzaamheden in het binnenwater en op zee tot 50 meter in de energiewinning.
Toelatingseis B3

Noot: In de olie- en gaswinning wordt gedoken conform internationale richtlijnen. Categorie B4 is dan het minimale niveau. 

Duikarbeid Categorie C
Duiken met de droge duikklok (Transport Under Pressure) / saturatieduiken
Wereldwijd wordt deze opleiding op twee scholen aangeboden. Deze duikwerkzaamheden nemen wel toe op het Nederlands Continentale Plat.
Toelatingseis B4

Toelatingseis Algemeen voor de duikopleidingen

Minimum leeftijd: 18 jaar.

Gezondheid: Bewijs van medische goedkeuring voor beroepsduiken tot 50 mtr diepte, afgegeven door een gecertificeerde duikerarts.

Duikerarts B is bevoegd tot het doen van de inkeuring (eerste keuring / initiele keuring) en jaarlijkse herkeuring Duikerarts A is bevoegd tot het doen van de jaarlijkse herkeuring.

Voor adressen kijk op de website van de Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD - www.werkenonderoverdruk.nl

Omdat de kans groot is dat u in het buitenland een opleiding gaat volgen raden wij u aan een keuringsrapport in het Engels op te vragen. Vraag ook een digitaal exemplaar van de rontgenfoto's van uw thorax.  
(als u daar later om vraagt kunnen er extra kosten aan verbonden zitten)

Opleiding Beroepsduiker voor de civiele sector

De Nederlandse duikindustrie werft bij voorkeur onder jongeren met een technisch achtergrond. Iemand die graag werkt met zijn handen, technisch inzicht heeft en er geen problemen mee heeft om langdurig in het buitenland te werken en/of wisselende werktijden.

Stichting NOK verzorgt namens de Nederlandse duikindustrie de werving en selectie van haar toekomstig personeel. Hiervoor worden informatiemiddagen georganiseerd.

Voor meer informatie vraag naar de uitgebreide brochure door een emailbericht aan post@nokwoo.nl

Voorlichtingsdag

Voorlichtingsdag
30 augustus 2019
13.00 uur Pijnacker

Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg