Aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk plaats te vinden onder vermelding van de naam opleiding en periode! Maak bij voorkeur gebruik van het aanmeldingsformulier. Neem contact op met Stichting NOK voor het aanmeldingsformulier.
Mw De Bruin 015 2512027, post@nokwoo.nl 

Raadpleeg onze tarieven »

Of stuur per e-mail of reguliere post: Vermeld tenminste uw volledige naam, geboortegegevens, adresgegevens, de naam van de opleiding en de periode inclusief de adresgegevens waar de factuur heengezonden moet worden. NB verklaar tevens dat u bekend met de betalingsvoorwaarden van het NOK. NOK meldt u aan bij de certificerende instelling voor certificeringsproces door opgave van de gegevens van de deelnemers. Tenzij anders overeengekomen.  Bij voorkeur vraagt u zelf certificeringsproces aan. !!!!

De Informatiemiddag: Deze dag is gratis. Er is slechts plek voor 12 deelnemers, dus vantevoren plannen is noodzakelijk. Neem contact op met Mw De Bruin 015 2512027, post@nokwoo.nl

Voor deelname aan de Selectiedag Inwaterproeven (advies tbv deelname aan duikopleidingen) verzoeken wij u een ander formulier in te vullen. Vraag naar de algemene informatie die wij verstrekken over het beroep. Met name uw CV is belangrijk. Uw CV geeft ons een beeld van uw (technische) achtergrond. Met deze gegevens kunnen wij u ook in contact met een duikbedrijf brengen.

Voor meer informatie gaarne een verzoek per e-mail aan de Stichting NOK

post@nokWoO.nl  

Indien u zich voor de eerste keer aanmeldt bij het NOK voor een vervolg- en/of carriereopleiding dan dient u voor deelname aan de (herhalings)opleidingen en/of vakbekwaamheidopleidingen een kopie van uw eerder elders behaalde certificaten bij te voegen. Tevens dient u de aanmelding vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig identificatiebewijs. Op advies van de overheid delen wij u het volgende mede. Ga zorgzaam om met uw ID -bewijs om fraude te voorkomen. Stuur een scan/kopie waarbij op uw foto flink is gekrast met pen of iets dergelijks en alleen de laatste vier cijfers van uw BurgerServiceNummer zichtbaar zijn. !!!!

Toewijzing van de beschikbare opleidingsplaatsen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw schriftelijke aanmelding en betaling.

Raadpleeg onze tarieven »

Voornoemde tarieven zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld)

Certificering
Volgens het certificeringsstelsel omschreven in de werkveldspecifieke certificatieschema’s dient de kandidaat zich zelf aan te melden bij de Certificerende Instelling voor examinering, beoordeling en certificering. NOK zal de certificerende instelling van uw keuze op de hoogte stellen van uw deelname, omdat aansluitend het examen aangevraagd wordt. U wordt verzocht zelf via het digitale portaal voor uw aanvraag zorg te dragen. Doet u dat niet tijdig dan zal de certificerende instelling aan de hand van opgave deelnemers zorgdragen. Echter NOK berekent de tarieven van de CI aan u door. Als de CI haar tarieven wijzigt, zal NOK u op p de hoogte te stellen en zal deze kosten bij u in rekening brengen. 

Dit betekent dat Stichting NOK alle benodigde informatie opgebouwd tijdens de opleiding zal verzamelen en overdragen aan de certificerende instelling ten behoeve van haar taak. Echter de certificerende instelling zal uiteindelijk beslissen of u wel of niet voldoet aan de geldende entree-eisen, zoals omschreven in de werkveldspecifieke certificatieschema's Werken onder Overdruk.

Het is dus wel belangrijk dat u van tevoren het relevante Werkveldspecifieke Certificatieschema Werken onder Overdruk leest om zo teleurstellingen te voorkomen. NOK kan niet aansprakelijk zijn voor het niet voldoen aan alle entree-criteria. 

U wordt verzocht bij aanmelden uw keuze voor de certificerende instelling kenbaar te maken 

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.