Adresgegevens

Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk - NOK -

Stichting NOK
Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER

Telefonisch 015 251 20 27
   
Email post@nokWoO.nl

 

Leden Dagelijks Bestuur

Voorzitter  M. Krul 
Vice-voorzitter  
Secretaris M.J.M. Droge
Penningmeester  

 

Privacy-verklaring

Stichting NOK neemt na ontvangst van uw vraag en/of verzoek in behandeling.

Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd.

Stichting NOK gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Stichting NOK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van externe platforms, zoals Twitter en Facebook. Echter als uw vraag en/of casus wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is.

Stichting NOK maakt geen gebruik van cookies.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het secretariaat wordt verzorgd door ASK Dienstencentrum BV te Pijnacker

Verklaring AVG Beleid is opvraagbaar. 

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.