Adresgegevens

Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk - NOK -

Stichting NOK
Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER

Telefonisch 015 251 20 27
  telefoongesprekken worden opgenomen en 7 dagen bewaard
Email post@nokWoO.nl

 

Leden Dagelijks Bestuur

Voorzitter  M. Krul 
Vice-voorzitter  
Secretaris M.J.M. Droge
Penningmeester  

 

Privacy-verklaring

Stichting NOK neemt na ontvangst van uw vraag en/of verzoek in behandeling.

Indien uw vraag doorgezonden dient te worden aan commissieleden en/of andere deskundigen in ons netwerk dan worden uw NAW gegevens geanonimiseerd.

Stichting NOK gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Stichting NOK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Voor onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van externe platforms, zoals Twitter en Facebook. Echter als uw vraag en/of casus wordt gebruikt, zullen uw gegevens geanonimiseerd worden en zodanig aangepast worden dat het niet herleidbaar is.

Stichting NOK maakt geen gebruik van cookies.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het secretariaat wordt verzorgd door ASK Dienstencentrum BV te Delft

Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg