Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder overdruk - NOK -

de Stichting NOK behartigt het belang  van de civiele sector Werken onder overdruk en huisvest onder andere het College van Deskundigen Civiele Sector Werken onder Overdruk  (Duikarbeid, Caissonarbeid en Hyperbare Geneeskunde).

Voorlichtingsdag

NOK geeft regelmatig voorlichtingsessies voor kleine groepen

Member of IMCA
Member of IMCA

Member of IDSA
member of IDSA

BIJ NOOD!

Ieder duikbedrijf dient afspraak/contract te hebben met een duikerarts waarin beschikbaarheid van de duikerarts wordt vastgelegd.

Bij duikongevallen of ernstig vermoeden van decompressieziekte kan ook gebeld worden met Duikmedisch Centrum van de Koninklijke marine 088 950 14 17 voor assistentie, verwijzing naar duikerartsen die een hyperbare behandeltank tot hun beschikking hebben.

Specialistische medische adviezen bij een ongeval met een hogedrukspuit onderwater: Drs. L.M.M. Vogels
010 7040704

Arbocatalogus Werken onder overdruk (duikarbeid, hyperbare geneeskunde, caissonarbeid en overig duikarbeid) kijk op www.ArbocatalogusWoO.nl

Vul het e-mailadres in dat bij dit account hoort. Er zal een verificatiecode naar dat e-mailadres worden verzonden. Wanneer de verificatiecode is ontvangen, kan een nieuw wachtwoord worden gekozen voor dit account.

Arbocatalogus

Iedere sector in Nederland is verplicht de risico's en beheersmaatregelen te inventariseren.
Ook de sector Werken onder Overdruk heeft zorggedragen voor deze inventarisatie.
Dit kunt u vinden op: 

De SWOD Arbocatalogus Werken onder Overdruk  www.ArbocatalogusWoO.nl
The SWOD Digital Working Conditions Catalogue for working under hyperbaric conditions is also available in the English language.

Met dank aan

Deze website is tot stand gekomen met foto-bijdragen van:
Smit Salvage BV, Noordhoek Diving BV, DUC Diving BV, Duikcombinatie Nederland, W. Smit Duik- en Bergingsbedrijf BV.