Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder overdruk - NOK -

de Stichting NOK behartigt het belang  van de civiele sector Werken onder overdruk en huisvest onder andere het College van Deskundigen Civiele Sector Werken onder Overdruk  (Duikarbeid, Caissonarbeid en Hyperbare Geneeskunde).

 

Welkom bij de Stichting Nederlands Opleidings- en Kenniscentrum voor Arbeid onder overdruk - NOK -

 

Corona - protocol

Ivm de ontwikkelingen/situatie rond corona beraden wij ons over de voortgang van geplande opleidingen. 

Op dit moment draait er geen opleiding 

Kandidaten worden persoonlijk ingelicht. 

 

 

Professionele duikindustrie

De sector en dan met name de professionele duikindustrie is op verzoek van de overheid in de jaren 80 georganiseerd om mee te werken aan - maar bovenal om georganiseerd deskundige inbreng te leveren voor de (arbeidsomstandigheden)wetgeving. Dit leidde tot oprichting van diverse stichtingen en/of verenigingen om aan dit beleid van de overheid gevolg te kunnen geven. De werkgevers georganiseerd in de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen - NADO - en de werknemers georganiseerd in de Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers - NVB - hebben destijds, in 1987, in samenwerking met Defensie een onafhankelijke portaal, de Stichting NDC, opgericht. Stichting NDC www.ndc.nl  heeft haar taken overgeheveld aan Stichting NOK voor opleidingen, Stichting NDC-CI voor certificering en het statutair orgaan College van Deskundigen civiele sector voor belangenbehartiging. 

Stichting NOK opgericht in 2010 en actief sinds 2012 heeft van het voormalig platform de taak belangenbehartiging civiele sector werken onder overdruk overgenomen met de nadruk op het verzorgen van opleidingen. 

Stichting NOK verzorgt de belangenbehartiging civiele sector Werken onder Overdruk en huisvest om die reden het College van Deskundigen Civiele sector (CvD CS). Het CvD CS is een statutair orgaan en heeft een eigen reglement en een onafhankelijke voorzitter. Het CvD CS verzamelt de deskundige inbreng van haar achterban voor (arbeidsomstandigheden)wetgeving. De achterban bestaat uit Duikarbeid, Caissonarbeid en arbeid Hyperbare Geneeskunde, die vertegenwoordigers afvaardigen in het CvD CS. 

Civiele sector, Defensie en Brandweer

De civiele sector (werkgevers en werknemers) deelt de sector werken onder overdruk met de subsectoren Defensie en Brandweer. Zowel Defensie als de Brandweer verzorgen voor hun eigen achterban (werkgevers en werknemers) de belangenbehartiging en hebben een bijna zelfde organisatie gevormd als de civiele sector, te weten een branchecollege. De sector werken onder overdruk is tevens onderverdeeld in de werkvelden duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde.

Verplichte opleidingen en opleidingen op maat

In het kader van voornoemde belangenbehartiging verzorgt de Stichting NOK het beheer en onderhoud van het Kenniscentrum. Voortvloeiend hieruit verzorgt NOK, zonder winstoogmerk, de wettelijk verplichte opleidingen en (veiligheids)opleidingen op maat. Het verzorgen van opleidingen leidt tot actuele onderhoud van de kennis van de sector en door waarborging van de continuïteit van opleidingen, de kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse Duiksector. NOK verzorgt ook de vierjaarlijkse praktijkproef voor bestaande duikers en duikploegleiders ten behoeve van hun hercertificatie. Vraag naar de informatie via post@nokwoo.nl 

Stichting NOK zorgt voor kennisoverdracht met de Defensie Duikschool en heeft ook een overeenkomst met Defensie voor het loketfunctie Defensie Duikschool restcapaciteit opleidingen, gebruik duikmaterieel Defensie Duikschool en gestructureerde kennisoverdracht.

Voor meer informatie over de sector werken onder overdruk en de eisen waarin de beroepsbeoefenaren in deze sector moeten voldoen - zie de website van de BeheerStichting Werken onder Overdruk - kortweg SWOD - www.werkenonderoverdruk.nl

Certificering

De beroepsbeoefenaars in de sector werken onder overdruk vallen onder de noemer gereglementeerde beroepen. Dit betekent dat rond veiligheid heel veel bij wet is geregeld, en de vakbekwaamheid moet aangetoond worden met een wettelijk certificaat. Wettelijk geregeld en wettelijk opgelegd conform beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebaseerd op de internationale norm 17024. Voor de sector werken onder overdruk geldt het voor de beroepen duiker, duikploegleider, duikmedische begeleider en de duikerarts. Iedere beroepsbeoefenaar dient bij uitoefening van zijn vak in Nederland in het bezit te zijn van een SWOD certificaat/document uitgegeven door een door SZW aangewezen certificerende instelling. 

De civiele beroepsbeoefenaren verwijzen wij voor certificering naar de website van de certificerende instelling, het Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling www.ndcci.nl

M. Krul, voorzitter Stichting NOK

Voorlichtingsdag

Voorlichtingsdag

Voorlichting 30 april 2020
Bekeken wordt of er digitaal een sessie georganiseerd kan worden.

Fotogalerie:

IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(9).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(2).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(8).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(17).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(6).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(36).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(4).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(10).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(1).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(5).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(3).jpg DUC-Urk-2014-mogen-we-gebruiken-(22).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(33).jpg IHC-Hytech-foto-voor-website-2014-(7).jpg Svitzer-Salvage-2014-Ulf-goedgekeurd-voor-gebruik-(7).jpg

Member of IMCA
Member of IMCA

Member of IDSA
member of IDSA

Praktijkproef Hercertificatie

Bij interesse in een door Stichting NOK georganiseerde praktijktoets (€ 285,00) hercertificatie Duikploegleider mail ons met uw vraag – we sturen u de informatie per email toe.

BIJ NOOD!

Ieder duikbedrijf dient afspraak/contract te hebben met een duikerarts waarin beschikbaarheid van de duikerarts wordt vastgelegd.

Bij duikongevallen of ernstig vermoeden van decompressieziekte kan ook gebeld worden met Duikmedisch Centrum van de Koninklijke marine 088 9510480 voor assistentie, verwijzing naar duikerartsen die een hyperbare behandeltank tot hun beschikking hebben.

Specialistische medische adviezen bij een ongeval met een hogedrukspuit onderwater: Drs. L.M.M. Vogels
010 7040704

Arbocatalogus Werken onder overdruk (duikarbeid, hyperbare geneeskunde, caissonarbeid en overig duikarbeid) kijk op www.ArbocatalogusWoO.nl